พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 17.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
          – นายเนบอยชา โกฮาโรวิช (Mr. Nebojša Koharović) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียประจำประเทศไทย
            ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียประจำประเทศไทย นายเนบอยชา โกฮาโรวิช ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโครเอเชียประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย

          – นายอาร์มัน อิสเซตอฟ (Mr. Arman lssetov) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย
            ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย นายอาร์มัน อิสเซตอฟ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรอง
ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน

          – นางสาวเซซิเลีย ซูนิลดา กาลาร์เรตา บาซัน (Ms. Cecilia Zunilda Galarreta Bazán) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย
            ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรู ประจำประเทศไทย นางสาวเซซิเลีย ซูนิลดา กาลาร์เรตา บาซัน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเปรู มาก่อน

          – นางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (Ms. Angela Jane Macdonald) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็น
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย
            ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย นางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลีย มาก่อน

เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

          – นายเปองีรัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปองีรัน ฮาจี ซัลเละฮ์ (Mr. Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salleh) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย
            ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย นายเปองีรัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปองีรัน ฮาจี ซัลเละฮ์
เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตบูรไนดารุสซาลามประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน

เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

          – นายอากุชตีญู อังแดร ดือ การ์วาญู ฟือร์นังดึช (Mr. Agostinho André de Carvalho Fernandes) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทย
            ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทย นายอากุชตีญู อังแดร ดือ การ์วาญู ฟือร์นังดึช ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแองโกลาประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย

เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ