ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดชัยนาท
       – เวลา 10.30 น.ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา

       – เวลา 11.30 น. เดินทางไปยังพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา

       – เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสรรพยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ