มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2565

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1,000 ชุด โดยมอบในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จำนวน 500 ชุด นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี กล่าวว่าอำเภอวิเชียรบุรีมีพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวม 14 ตำบล 192 หมู่บ้าน บ้านเรือนถูกน้ำท่วมประมาณ 2,375 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 38,612 ไร่

     และพื้นที่อำเภอศรีเทพ จำนวน 500 ชุด นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ กล่าวว่าอำเภอศรีเทพ มีพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวม 7 ตำบล 103 หมู่บ้าน บ้านเรือนถูกน้ำท่วม 2,973 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 33,763 ไร่ บ่อปลา 411 บ่อ ถนน 17 สาย

      ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ