สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565

      สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๕

สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ