สำนักพระราชวัง ขอแจ้ง ปิดการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565
สำนักพระราชวัง ขอแจ้ง ปิดการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ