หน่วยราชการในพระองค์ ขอเผยแพร่วีดิทัศน์ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2565
Play Video about หน่วยราชการในพระองค์ ขอเผยแพร่วีดิทัศน์ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ