พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำ คณะกรรมการบริษัท ไอริส 2005 จำกัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายกระเป๋า “เอส คราฟท์ : คราฟท์แมนชิปส์ 2022”

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 20.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำ คณะกรรมการบริษัท ไอริส 2005 จำกัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจำหน่ายกระเป๋า “เอส คราฟท์ : คราฟท์แมนชิปส์ 2022” (S’Craft : Craftsmanship 2022) ซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 สมทบทุน “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงตั้งพระทัยในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่สมบัติทางวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนงานทอผ้าในแต่ละท้องถิ่น
ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
          นอกจากนี้ ยังทรงนำประสบการณ์จากการทรงงานและการศึกษาผ้าทอพื้นเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ มาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย พร้อมทั้งพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้กลุ่มทอผ้านำไปใช้ทอผ้า และสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ยังคงไว้ซึ่งลวดลายของผืนผ้าที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค และเหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างสวยงาม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ