พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน การจัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น…สู่สากล” และช่างทอผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไทย ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด และหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น…สู่สากล”

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน
การจัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น…สู่สากล” และช่างทอผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไทย ผ้าไทยลายอัตลักษณ์
76 จังหวัด และหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น…สู่สากล” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

          งาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น…สู่สากล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันผ้าไทยแห่งชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการทอผ้าในท้องถิ่น อันนำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ราษฎร อีกทั้งยังเป็นการรักษาศิลปหัตถกรรมของไทยไม่ให้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา และทำให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ