ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565

       วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 19.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
ไปต้อนรับพร้อมทั้งเชิญมาลัยพระราชทานไปมอบแด่ นายจูแช รามุช-ออร์ตา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ