สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565
สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ