พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 30 ตุลาคม 2565  เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ต่อจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

          เวลา 18.36 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานขวัญและกำลังใจสำหรับการแข่งขันกรีฑาในระดับนานาชาติ
ในโอกาสนี้ นายภูริพล บุญสอน นักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองรางวัลชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร และ 200 เมตรชาย จากการแข่งขันกรีฑายุวชนเอเชีย ครั้งที่ 4 ณ รัฐคูเวต แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเหรียญรางวัลดังกล่าว และพระราชทานคืนแก่นายภูริพล บุญสอน เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นเกียรติประวัติสืบไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ