สำนักพระราชวัง ขอแจ้ง ปิดการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
สำนักพระราชวัง ขอแจ้ง ปิดการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน ๑๒ พ.ย ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ