สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

     สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากมีพิธีต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และคู่สมรส ในโอกาสที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ