ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายละเอียดดังนี้
       1. เวลา 07.32 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน 58 ชุด ณ ฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.นปพ.31 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

       2. เวลา 08.35 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลสุไหงโกลก

       3. เวลา 09.22 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน 50 ชุด ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4905 อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

       4. เวลา 10.17 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน 50 ชุด ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

       5. เวลา 11.12 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน 50 ชุด ณ ฐานปฏิบัติการคุ้มครองตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

       6. เวลา 12.24 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมย่อย ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี

       7. เวลา 13.07 น. ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี

       8. เวลา 14.36 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน 50 ชุด ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4109 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

       วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ