ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

       วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลสินค้าโครงการหลวง” 
ณ บริเวณ Grand  Hall ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ