ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565

       วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ปีพุทธศักราช 2565 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ