ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2565

       วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ว.ป.ร.3 ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดโรงเรือนรวบรวมพันธุ์พืชพระราชทาน
ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 13.00 น. ติดตามงานและทอดพระเนตรหัตถกรรมเผ่าดาราอั้ง/ลาหู่ และการแสดงชนเผ่าลาหู่ (เต้นจะคึ) / เผ่าดาราอั้ง (ฟ้อนนางร้อยเงิน) 
ณ ลานด้านหน้าอาคารแม็คโนเลีย อาคารสโมสรอ่างขาง

       เวลา 14.30 น. เสด็จโรงเรือนรวมรวมพันธุ์พืชพระราชทาน ทรงเปิดโรงเรือนรวบรวมพันธุ์พืชพระราชทาน และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายโรงเรือนรวบรวมพันธุ์พืชพระราชทาน สิริวัณณวรี Botanical Garden และ เสด็จพระดำเนินไปทรงตัดริบบิ้นเปิดโรงเรือนรวบรวมพันธุ์พืชพระราชทาน ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ