ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565

       วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี “ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย – วชิราวุธวิทยาลัย” ครั้งที่ 28 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งขาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

       วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ