ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565

       วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมในโครงการกองทุนการศึกษา
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้
       1. เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง อำเภอแม่ลาน้อย

       2. เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนบ้านอมพาย อำเภอแม่สะเรียง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ