สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566

       สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๓ รอบ พุทธศักราช ๒๕๖๖

การเข้าชมสำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ