พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ แก่ปวงชนชาวไทย

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ