สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ