สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตามรอยพระบาท “กาแฟห้วยห้อม”

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

      คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักและทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนกลายมาเป็นโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน กับ “โครงการหลวงแม่ลาน้อย” สืบสาน รักษา และต่อยอดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างป่า สร้างรายได้ทำให้วันนี้กาแฟกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญให้คนแม่ลาน้อยเลี้ยงครอบครัวแทนการปลูกฝิ่น คอกาแฟต่างรู้จักกาแฟจากที่นี่ในชื่อ “กาแฟห้วยห้อม”

      สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน ตามรอยพระบาท กาแฟห้วยห้อม กับสมพิศ บุตรสาระ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Play Video about สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตามรอยพระบาท “กาแฟห้วยห้อม”

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ