พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูกาญจนประภัสสร เจ้าอาวาสวัดถ้ำมะเดื่อ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

          ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสและทรงศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่สูงอายุ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา
          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูกาญจนประภัสสร เจ้าอาวาสวัดถ้ำมะเดื่อ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นพระมหาเถระที่เคยบำเพ็ญศาสนกิจเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ตลอดระยะเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
          พระครูกาญจนประภัสสร เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2478 อายุ 87 ปี พรรษา 68 อุปสมบทเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2498 เป็นพระมหาเถระที่เคยบำเพ็ญศาสนกิจเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ตลอดระยะเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ