พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระราชวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566

          ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่สูงอายุ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา
          วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระราชวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพระภิกษุที่บำเพ็ญศาสนกิจตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันแม้จะชราภาพ เป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณประโยชน์ เป็นที่เคารพของพระสงฆ์ และสามเณรในปกครอง และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของศิษยานุศิษย์ในจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง
         พระราชวีราภรณ์ (เสาร์ อภินนฺโท) เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2477 อายุ 88 ปี พรรษา 67 อุปสมบทเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2497 ที่วัดศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ