พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูสุทธาลังการ เจ้าอาวาสวัดแม่ต๋ำน้อย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2566

          ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่สูงอายุ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา
          วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูสุทธาลังการ เจ้าอาวาสวัดแม่ต๋ำน้อย ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพระภิกษุที่บำเพ็ญศาสนกิจตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันแม้จะชราภาพ เป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณประโยชน์ เป็นที่เคารพของพระสงฆ์ และสามเณรในปกครอง และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของศิษยานุศิษย์ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง
         พระครูสุทธาลังการ (ผัน ปริปุญฺโณ) เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2479 อายุ 86 ปี พรรษา 66 อุปสมบทเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2498 ที่วัดแม่ต๋ำน้อย ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่ต๋ำน้อย เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์  และพระอุปัชฌาย์ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ