จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๓๒-๒๓๙ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๓๒ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๓๓ วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นักเรียนการศึกษาพิเศษระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๓๔ วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

   จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๓๕ วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทัศนศึกษา ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๓๖ วันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๓๗ วันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทัศนศึกษา ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๓๘ วันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรม “เพื่อนพ้อง น้องรัก ๔๐ ปี พระตำหนักสวนกุหลาบ รุ่นที่ ๑๖/๓๖”

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๓๙ วันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

ที่มา:: www.phratumnuk.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ