สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566

      เนื่องในพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวัวันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนี้

     – นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฯ ได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
     – งดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน
     – เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

     โปรดแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ