สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน จากใจพสกนิกร สู่โครงการหลวง

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566

    สายพระเนตรอันกว้างไกลและน้ำพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุขของปวงชนชาวไทย พุทธศักราช 2512 พระราชทานโครงการหลวง สู่แนวทางการพัฒนาทางเลือก การปลูกพืชทดแทนฝิ่นแบบโครงการหลวง สืบทอดมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีปพระราชปณิธาน สืบสาน รักษาและต่อยอด ขยายผลความสำเร็จไปสู่ราษฏรมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงคือเรื่องราวจากใจพสกนิกรที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

Play Video about สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน จากใจพสกนิกร สู่โครงการหลวง

สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน “จากใจพสกนิกร สู่โครงการหลวง” สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ