สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566

     สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้

     วันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ – นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฯ ได้ตามปกติ และเข้ากราบถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
ในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (จุดคัดกรองปิดเวลา ๑๖.๐๐ น.)
     วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖         – นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
ในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. โดยเข้า-ออก ทางประตูสวัสดิโสภา
                                             – งดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน

     โปรดแต่งกายสุภาพ กรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดร สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ