พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2566

        วันที่ 4 พฤษภาคม 2566  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตด
(London Stansted) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และนายไซมอน ไบรท์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3
แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

        จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค ลอนดอน (The Landmark London) ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร โดยมีอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และคู่สมรส รวมทั้งกรรมการบริหารโรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค ลอนดอน และคณะผู้บริหารโรงแรม ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
        ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุข ประมุข และผู้แทนของประเทศต่าง ๆ ณ พระราชวังบักกิงแฮม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ