รับสมัครนักแสดงรุ่นใหม่ ร่วมแสดงโขน ชุด กุมภกรรณทดน้ำ 15 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

     มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รับสมัครนักแสดงรุ่นใหม่ การแสดงโขน ชุด กุมภกรรณทดน้ำ 15 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2566 ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : bpi@bpi.ac.th ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://drive.google.com
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 063-225-0877 ผู้ประสานงาน หรือโทร. 083-535-1464 ผู้ประสานงาน

รับสมัครนักแสดงรุ่นใหม่ ร่วมแสดงโขน ชุด กุมภกรรณทดน้ำ 15 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ