จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๖๗ – ๒๖๘ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๖๗ วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นักเรียนเก่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่น ๑๖ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รุ่น ๓๖ บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียน

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๖๘ วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ๒/๑ บริจาคลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียน

ที่มา:: www.phratumnuk.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ