สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566

     สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ