ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 08.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปรับเสด็จสมเด็จพระราชินี
แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยพระราชวงศ์ภูฏาน 3 พระองค์ พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกร และของขวัญพระราชทาน ไปทูลเกล้าฯ ถวาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ