ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.  องคมนตรี 3 ท่าน คือ นายเกษม วัฒนชัย นายอำพน กิตติอำพน พลเอก จอม รุ่งสว่าง และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
ร่วมประชุมเรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
       2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น

 

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

        วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือน มิถุนายน 2566ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ
        เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 
ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม หน่วยงานภายใน และ แบบ Online หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจคณะองคมนตรี

       เวลา 14.00 น. เดินทางถึง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้า กองทุนประมง ณ สถานีประมงป่าเมี่ยง ติดตามความก้าวหน้าการสร้างบ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ และ ดูพื้นที่สำหรับการสร้างโรงแปรรูปปลาเรนโบว์เทราต์

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดปัตตานี ดังนี้
       1. เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       2. เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านวังกว้าง อำเภอแม่ลาน

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ