พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

          วันที่ 11 มิถุนายน  2566 เวลา  14.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ  ดอนเมือง  เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8  ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

            ศาลอุทธรณ์ภาค 8  จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค  พุทธศักราช 2532 และได้มีพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2542 ตั้งอยู่
ณ อาคารศาลแขวงพระนครใต้ และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ได้ย้ายที่ทำการไปยังอาคารศาลอุทธรณ์  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้ย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค 8 จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดภูเก็ต  และเมื่อพุทธศักราช 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8 หลังใหม่ บนที่ดินราชพัสดุ โดยมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบซิโนโปรตุกีส  เป็นอาคารสูง 5 ชั้น  ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อพุทธศักราช 2563  ศาลอุทธรณ์ภาค 8  มีเขตอำนาจศาลในภาคใต้ตอนบน  จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดกระบี่  จังหวัดชุมพร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 ในครั้งนี้  มีราษฎรจากพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต  ราษฎรจากจังหวัดใกล้เคียง  อาทิ  จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมถึงราษฎรพื้นเมืองที่มีเชื้อสายเปอรานากัน  ต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน  พร้อมสวมเครื่องแต่งกายพื้นเมือง ที่เรียกว่า  ชุดบาบ๋า ย่าหยา อย่างสวยงาม  พร้อมใจกันโบกธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธง
พระนามาภิไธย ส.ท. และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้า ๆ  ทั้งนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง  ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  ออกให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพิมเสนน้ำ และผ้าเย็น  และให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน  เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่  ถูกสุขอนามัย  โดยมีรายการอาหาร  อาทิ  คั่วกลิ้งไก่  ไก่ผัดพริกแกงหน่อไม้ และไข่ต้ม  พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้  ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ