พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

          วันที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 18.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)  ณ  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)  ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

            อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)  ก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)  ซึ่งใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี  มีสภาพคับแคบ และไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  โดยจังหวัดภูเก็ตดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)  ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบจัตุรมุข  ขนาดความสูง 5 ชั้น  มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบชิโนยูโรเปียน  ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช 2565
           ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ในครั้งนี้ มีราษฎรจากพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ราษฎรจากจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงราษฎรพื้นเมืองที่มีเชื้อสายเปอรานากัน ต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จ
พระราชดำเนินผ่าน พร้อมสวมเครื่องแต่งกายพื้นเมือง ที่เรียกว่า ชุดบาบ๋า ย่าหยา อย่างสวยงาม พร้อมใจกันโบกธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระนามาภิไธย ส.ท. และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้า ๆ ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ออกให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพิมเสนน้ำ และผ้าเย็น และให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย โดยมีรายการอาหาร อาทิ คั่วกลิ้งไก่ ไก่ผัดพริกแกงหน่อไม้ และไข่ต้ม พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ