สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566

      สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ห้วงกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ – เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นการปฏิบัติสมาธิเจริญจิตภาวนาส่วนตัวของแต่ละบุคคล ในเวลาและสถานที่สุดแต่สะดวก โดยปฎิบัติเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕ นาที ต่อวัน เพื่อถวายเป็นพระกุศล

กิจกรรมการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ