พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายขุมทอง เปรมมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่เสียชีวิตจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566

        วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. ที่ศาลา 4 วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปวางที่หน้าหีบศพ นายขุมทอง เปรมมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่เสียชีวิตจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิง
และอพยพหนีไฟที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 และตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 4 วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง)
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
        ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ  การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายขุมทอง เปรมมณี อย่างหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายขุมทอง เปรมมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่เสียชีวิตจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายขุมทอง เปรมมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่เสียชีวิตจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายขุมทอง เปรมมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่เสียชีวิตจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ