พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566

          วันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 และเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟในครั้งนี้ โดยนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บยังมีอาการเวียนศีรษะ หูอื้อ และรู้สึกหวาดผวา ในการนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย และพระราชทานกำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ครอบครัวและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ ได้รับทราบกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ