ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 07.30 น. นายศุภชัย ภู่งาม พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และนางวิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระวโรกาสให้คณะองคมนตรี เข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2566 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566  เวลา 09.30 น. นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ