ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 07.30 น. นายศุภชัย ภู่งาม พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และนางวิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระวโรกาสให้คณะองคมนตรี เข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2566 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566  เวลา 09.30 น. นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ