พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครูโรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566

          วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ครูโรงเรียนราชวินิตมัธยม จำนวน 2 คน ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 และเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
          โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย และพระราชทานกำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ครูที่ได้รับบาดเจ็บได้รับทราบ การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครูโรงเรียนราชวินิตมัธยม อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ