ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566

       วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สรุปแผนงานและงบประมาณ) ณ ห้องประชุมแควใหญ่
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 6 – วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและพิธีปิด
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษากลุ่มภาคใต้ ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

       วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ