ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโค นก และพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายเก-ออร์ค ชมิท (Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย
เข้าพบ ฯพณฯ ประธานองคมนตรี เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข รองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เป็นประธานในพิธีเปิด
“โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ)”ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ณ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ  

       วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมการประชุมและติดตาม
การปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจคณะองคมนตรี

       เวลา 14.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางถึงพื้นที่กิจกรรมตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกป่านำร่องโครงการลดก๊าซเรือนกระจกฯ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

       วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.15 น. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เชิญแจกันดอกไม้ของคณะองคมนตรี ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ บริเวณโถงหน้าห้องที่ประทับ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ