สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566

     สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ