คลองเปรมประชากร จากอดีตสู่ปัจจุบัน พระมหากรุณาธิคุณเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตอนที่ 1

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566
Play Video about คลองเปรมประชากร จากอดีตสู่ปัจจุบัน พระมหากรุณาธิคุณเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ