จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๙๓ – ๒๙๗ ประจำเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๙๓ วันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ)

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๙๔ วันที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๙๕ วันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๙๖ วันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และสมุดลงนามฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๙๗ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)


ที่มา:: www.phratumnuk.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ