ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 26 – วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566

       วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. คณะองคมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณท้องสนามหลวง

       เวลา 11.09 น. คณะองคมนตรีและภริยาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ ทิศตะวันออก

       วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 26 ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ