พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ